ʻO Hoʻākea Source kekahi papahana haʻawina kālā e hoʻākea aʻe ana i ke ala nuʻukia o Puʻuhonua Society ma o ka paepae ʻana i nā kahua hou e kākoʻo ai a e hoʻohanohano ai i ka poʻe pāheona e noho nei a e hana nei ma Hawaiʻi nei, a ma o hoʻi ka hōʻoia ʻana i ke kuanaʻike Hawaiʻi.


I loko o ka hana a Hoʻākea Source, hoʻokino ʻia maila ka ʻōlelo noʻeau laha loa ʻo “ʻike aku, ʻike mai, kōkua aku, kōkua mai; pēlā ihola ka nohona ʻohana.” A ma ia laulima like ʻana ma ke ʻano he ʻohana, pēlā kākou e ola mau aku ai, a ʻo ia hoʻi ka mea e pili ai a paʻa kākou i ko kākou poʻe kūpuna me ko kākou ʻāina kupuna.

He Hoa Papahana Haʻawina Kālā o kekahi Māhele ʻĀina ʻo Hoʻākea Source ma lalo o ka ʻoihana ʻo Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Hana like nō ia papahana haʻawina kālā me nā ʻoihana pāheona kūloko a puni ke aupuni i mea e kōkua kālā ai i nā papahana pāheona hou i loko o nā kaiāulu.

ʻImi mau ʻia ka hoʻokō ʻana i ka hoʻoilina a Andy Warhol ma o ke ala nuʻukia o ka ʻoihana ʻo Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, ʻo ia hoʻi ka hoʻoholomua ʻana aku i ka ʻoihana pāheona i ke au nei. Mālama ʻia nō e ia ʻoihana kekahi papahana haʻawina kālā ma o nā ʻano kulekele laikini a me nā ʻano noiʻina noelo no ke kūkulu ʻana i nā papahana ʻohiʻohi moʻolelo mea pāheona. A hiki i kēia au nei, ua hāʻawi ʻia he $280 miliona ma o ka papahana haʻawina kālā i nā ʻano ʻoihana pāheona he 1,000 ma loko o 49 mau mokuʻāina a ma ʻō aku, a hāʻawi makana ʻia nō he 52,786 mau pāheona i nā ʻoihana he 322 a puni ka honua.